مونو دی گلیسرید(E471)

منو گلیسریدها از واکنش گلیسرین با چربی ها و روغن های خوراکی و اسیدهایب چرب در حضور یک کاتالیست تهیه می شوند. ویژگی مهم درصد منوگلسیسرید است که بین ۴۰ تا ۹۹ درصد متغیر است.

منوگلیسرید علاوه بر جلوگیری از رتروگرادسیون (به تأخیر انداختن بیاتی) در محصولات پخت به خصوص نان دارای تأثیرات زیر می باشد:

کاهش کشش بین سطحی و بهبود پراکنده شدن ترکیبات

افزایش هوادهی و پایداری کف تولید شده

محدوده HLBمنوگلیسریدها بین ۲ تا ۵ می باشد و در روغن داغ قابل حل بوده و در آب نامحلول هستند.

کاربردها :

  • نان : افزایش پایداری خمیر طی فرآیند تخمیر
  • کیک: هوادهی خمیر کیک، کاهش سختی پوسته طی مرور زمان
  • حلوا شکری: تثبیت امولسیون و جلوگیری از خروج روغن
  • تافی : جهت جلوگیری از چسبندگی و بهبود امولوسیون و کاهش چسبندگی در بسته بندی و کریستالیزاسیون
  • شکلات مایع Spreadable Chocolate Cream: برای جلوگیری از خروج روغن
  • ماکارونی : کاهش چسبندگی و میزان خروج نشاسته در زمان پخت
  • بستنی : کمک به پخش بهتر چربی در مخلوط قبل از فریز کردن و بهبود هوادهی