ارتباط با ما

 

تلفن دفتر مشهد:         ۸۹۲۸ ۳۷۰۵ ۰۵۱

بازرگانی:               ۸۹۲۹ ۳۷۰۵ ۰۵۱

تلفکس:                 ۸۹۳۰ ۳۷۰۵ ۰۵۱

 موبایل:                 ۰۹۳۵۱۷۴۳۷۳۸

ایمیل:   parsbehbood@yahoo.com

نشانی : مشهد،‌ بلوارجانباز برج اداری پاژ یک طبقه شانزدهم واحد ۱۶۰۲

کد پستی : ۹۱۹۷۹۹۲۶۳۶