ارتباط با ما

 

تلفن دفتر مشهد : ۷۱۰ ۴۷۰ ۳۸  ۰۵۱ 

بازرگانی              : ۷۱۱ ۴۷۰ ۳۸  ۰۵۱ 

فکس                  : ۲۲ ۴۵ ۴۶ ۳۸  ۰۵۱

 

نشانی : مشهد،‌ خیابان سناباد،‌ سناباد ۱۸، ساختمان سپهر،‌ واحد ۱
کد پستی : ۹۱۳۸۹۶۴۴۳۶

ایمیل: info@parsbehbood.com

۰۹۳۵۱۷۴۳۷۳۸