ارتباط با ما

 

تلفن دفتر مشهد  : ۸۹۲۸ ۳۷۰۵ ۰۵۱

بازرگانی              : ۸۹۲۹ ۳۷۰۵ ۰۵۱

تلفکس                : ۸۹۳۰ ۳۷۰۵ ۰۵۱

 

نشانی : مشهد،‌ بلوارجانباز برج اداری پاژ یک طبقه شانزدهم واحد ۱۶۰۲
کد پستی : ۹۱۹۷۹۹۲۶۳۶

ایمیل: info@parsbehbood.com

۰۹۳۵۱۷۴۳۷۳۸