چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران

شرکت پارس بهبود آسیا در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران سالن ۴۰ غرفه ۲۸ از تمامی همکاران عزیز و مشتریان و متخصصین گرانقدر جهت تبادل آرا و گسترش همکاری دعوت به عمل می آورد .

قدومتان سبز